(Chinhphu.vn) - Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày mai (25/9) đến ngày 5/10/2013 với sự tham gia của các Thanh đồng đến từ 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa
Liên hoan cũng là dịp kiểm kê và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Chầu văn trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng hồ sơ Nghi lễ Chầu văn ở Hà Nội, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận Nghi lễ Chầu văn của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, góp phần vào cuộc vận động UNESCO công nhận Nghi lễ Chầu văn là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Liên hoan sẽ được chia thành hai đợt: từ 25-30/9 và từ 4-5/10, trong đó các đơn vị tham dự đợt 1 sẽ được chia thành 4 cụm để trình diễn.

Liên hoan sẽ không tổ chức chấm điểm, đánh giá thấp hay cao mà lựa chọn ra những tiết mục đầy đủ nhất, thống nhất nhất nhằm tôn vinh Nghi lễ Chầu văn, một loại hình diễn xướng dân gian cần được bảo tồn và phát huy cũng như nâng cao nhận thức đúng đắn về một di sản.

Từ đó định hướng về nhận thức và hoàn thiện nội dung, không gian diễn xướng, hình thức âm nhạc, bổ ích, lành mạnh để cộng đồng những người yêu thích và thực hành Nghi lễ Chầu văn Hà Nội có điều kiện tìm hiểu, giao lưu, học hỏi lẫn nhau ở các đền, phủ tại Hà Nội.

Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 nhóm Chầu văn tiêu biểu của Hà Nội tham gia trình diễn đợt 2 của Liên hoan tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội).

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Liên hoan còn có Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của Nghi lễ Chầu văn trong đời sống đương đại” (diễn ra vào ngày 5/10) với sự tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, quản lý văn hóa và đặc biệt là các đội Chầu văn - Thanh đồng hoặc Cung văn (đại diện cho các nhóm).

Chí Kiên