(Chinhphu.vn) - Triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân" trưng bày gần 100 bức ảnh giới thiệu những hoạt động của Bác với công tác bầu cử qua các thời kỳ.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân tới xem. Ảnh: Vietnamnet
Trong hai ngày 17 và 18/5, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân".

Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội.

Trong số gần 100 bức ảnh này có 44 bức ảnh giới thiệu hoạt động của Người qua các kỳ Quốc hội do Bộ TT&TT cung cấp và các bức ảnh về hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình qua các nhiệm kỳ do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cung cấp.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, triển lãm ảnh là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, minh chứng sinh động cho những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức, xây dựng nhà nước pháp quyền và các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, vận động bầu cử theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ trong việc tri ân những đóng góp to lớn của Người cho một xã hội bình đẳng, dân chủ và văn minh, làm cho mỗi người dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của việc tham gia bầu cử, góp phần đưa ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội đại đoàn kết của toàn dân.

Lưu Hương