(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa có Quyết định số 4054/QĐ-BYT ban hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước có đăng ký khám chữa bệnh từ xa.

Ảnh minh họa

Hướng dẫn và quy định tạm thời tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, bao gồm: Hướng dẫn thiết lập Phòng hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; hướng dẫn bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; quy trình tổ chức hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa.

Một trong những nội dung được quan tâm đó là việc bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa sẽ thế nào?

Hướng dẫn nêu rõ, trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa cần thực hiện đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định tại Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, bao gồm: Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

Thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

Các thông tin được chia sẻ trong quá trình tư vấn khám, chữa bệnh từ xa bao gồm:

- Tóm tắt Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quá trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và các thông tin khác với mục đích phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

- Biên bản hội chẩn sau khi kết thúc buổi Hội chẩn.

Các biện pháp để hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân của người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh từ xa được nêu rõ như sau:

- Không chia sẻ thông tin cá nhân của người bệnh như: Họ và tên đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh mặt, cơ thể bệnh nhân hoặc các thông tin có thể định danh người bệnh bằng bất cứ hình thức nào (thông qua hình ảnh, văn bản, ghi âm…).

- Trường hợp buổi hội chẩn cần sự hiện diện của bệnh nhân: Phải sử dụng các biện pháp kỹ thuật để che, hoặc làm mờ hình ảnh mặt bệnh nhân.

- Không thực hiện tường thuật trực tiếp - “Live stream” các buổi hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua các mạng xã hội hoặc các hình thức khác mà có thể làm lộ thông tin cá nhân, hình ảnh mặt người bệnh và tình hình sức khỏe của người bệnh và những người tham gia buổi hội chẩn, hoặc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, cán bộ y tế tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa có trách nhiệm giữ bí mật và không chia sẻ thông tin người bệnh, người tham gia hội chẩn trong quá trình thực hiện hoạt động hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; tuân thủ nghiêm các nội dung của Hướng dẫn này và quy chế nội bộ của cơ sở nơi làm việc.

Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp cho người bệnh đồng ý tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, không tiết lộ danh tính và các thông tin cá nhân khác trong quá trình hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Thực hiện các hướng dẫn của cơ sở khám, chữa bệnh trong quá trình hội chẩn, khám, chữa bệnh từ xa....

DH