(Chinhphu.vn) - “Blouse trắng” ở đây chính là hơn 500.000 nhân viên trong ngành y tế, chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe của trên 95 triệu dân. Chương trình “Bảo vệ blouse trắng” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 5 vừa qua.


Anht minh họa
Trong hai ngày 19 và 20/9, tại Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề “Bảo vệ blouse trắng”.

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh: “Blouse trắng” ở đây chính là hơn 500.000 nhân viên trong ngành y tế, chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe của trên 95 triệu dân. Cán bộ ngành y tế khỏe thì người dân mới khỏe.

Hiện nay, cán bộ y tế đang đối mặt với nhiều thách thức, áp lực. Đó là quá tải, tự chủ và những áp lực từ bên ngoài như nạn bạo hành cán bộ y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế… Do đó, bên cạnh việc truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những vất vả mang tính đặc thù của nhân viên ngành y, thì những cán bộ đang công tác trong ngành cũng cần tự trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân.

Chương trình “Bảo vệ blouse trắng” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 5/2019. Công đoàn ngành y tế tổ chức tập huấn cho công đoàn cơ sở trên cả nước nắm được nội dung chính: Bảo vệ “blouse trắng” phải bằng pháp luật.

Công đoàn phải tham mưu cho lãnh đạo đề ra những quy trình, quy định nội bộ trong cơ quan để lãnh đạo cơ quan làm đúng chức trách; tuyên truyền cho đoàn viên làm đúng quy trình, quy định chính là bảo vệ đoàn viên trước pháp luật. Công đoàn ngành y tập huấn cho đoàn viên biết cách phòng và xử lý khi có bạo hành tại cơ sở; tập huấn để đảm bảo môi trường an toàn, tránh sai sót cho cán bộ y tế thông qua thực hiện quy trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng).

Chủ đề của năm nay là phòng chống bạo hành và an toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế.

Về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, có 12 điểm mà lãnh đạo đơn vị phải thực hiện để đảm bảo an toàn vệ sinh cho cán bộ y tế. Về phía cán bộ y tế, phải thực hiện 3 điểm để bảo hộ bản thân, phòng các bệnh lây nhiễm nghề nghiệp, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường máu như HIV...