(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10 năm 2020 (từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/10/2020).

 

Cụ thể, về tình hình tai nạn giao thông, toàn quốc xảy ra 1.299 vụ, làm chết 580 người, bị thương 1.021 người. So với tháng 9/2020, tăng 65 vụ (+5,27%); tăng 31 người chết (+5,65%); tăng 103 người bị thương (+11,22%).

Đối với việc xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông, toàn quốc xảy ra 307.507 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 286,38 tỷ đồng; tạm giữ 44.148 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 9/2020, giảm 28.252 vụ (-8,41%), số tiền phạt thu được giảm 18,46 tỷ đồng (-6,06%), giảm 13.356 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-23,23%).

Về tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 164 vụ cháy, làm chết 08 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 45,94 tỷ đồng. So với tháng 9/2020, giảm 22 vụ (-11,83%), tăng 06 người chết, tăng 05 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 22,04 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn quốc không xảy ra vụ nổ nào. So với tháng 9/2020, giảm 04 vụ, giảm 03 người chết, giảm 03 người bị thương.