(Chinhphu.vn) - Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đã công bố chính thức bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong trình huống bão mạnh, siêu bão và bản đồ ngập lụt ở hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông liên tỉnh.


Bản đồ này là xác định phạm vi, mức độ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão. Từ đó, làm cơ sở để xây dựng các phương án ứng phó, đặc biệt là phương án di dời, sơ tán dân khu vực cửa sông, ven biển.

Bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão được xây dựng cho 28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới Kiên Giang với 5 kịch bản tương ứng với các cấp bão mạnh nhất (từ cấp 13 đến 16 kết hợp triều cường) có thể xảy ra cho dải ven biển Việt Nam.

Cùng với  đólà bản đồ ngập lụt tại hạ du các hồ chứa nước trên các lưu vực sông liên tỉnh được xây dựng với các kịch bản xả lũ lớn và tình huống vỡ đập trên 6 lưu vực sông liên tỉnh gồm: sông Hồng, sông Mã, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Ba, sông Serepốk, sông Sê San. Tổng cộng có 119 kịch bản ngập lụt cho 46 hồ chứa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Bản đồ này góp phần cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các địa phương chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và là cơ sở để phát triển, xây dựng hệ thống chỉ đạo điều hành theo thời gian thực, cập nhật ít nhất mỗi năm 1 lần.

PN