(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đã nhất trí đối với phương án của Cục Hàng hải Việt Nam về việc gia hạn giấy tờ, chứng chỉ cho thuyền viên trên tàu biển trong mùa dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Công văn 4137/BYT-KCB của Bộ Y tế gửi Bộ Giao thông vận tải nêu rõ: Ngày 03/4/2020, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1846/BYT-KCB về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến thời hạn Giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên trong thời điểm dịch COVID-19 theo đề nghị của Cục Hàng hải tại công văn số 1122/ CHHVN-ĐKTBTV. Tại công văn số 1846/BYT-KCB, Bộ Y tế ủng hộ gia hạn đối với Giấy chứng nhận sức khỏe thuyền viên đã hết hạn từ 3 đến 4 tháng dựa trên kết quả tình trạng sức khỏe của thuyền viên tại Giấy chứng nhận sức khỏe và xác nhận của sĩ quan phụ trách y tế trên tàu qua Tele-Medicine về tình trạng sức khỏe hiện tại của thuyền viên với cơ sở đã cấp Giấy chứng nhận sức khỏe trước đó. Thời gian gia hạn tối đa đến hết ngày 31/7/2020.

Nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vẫn diễn ra trên toàn cầu, theo đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 2664/CHHVN-ĐKTBTV, về cơ bản, Bộ Y tế nhất trí đối với phương án của Cục Hàng hải Việt Nam, cụ thể: Đối với thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển hoạt động tuyến Quốc tế, các giấy khám sức khỏe bị hết hạn, tiếp tục được sử dụng dựa trên kết quả tình trạng sức khỏe của thuyền viên tại giấy chứng nhận sức khỏe và xác nhận của sĩ quan phụ trách y tế trên tàu qua Tele-Medicine về tình trạng sức khỏe hiện tại của thuyền viên với cơ sở đã cấp Giấy chứng nhận sức khỏe trước đó đến khi thuyền viên được chủ tàu bố trí rời tàu, chấm dứt hợp đồng làm việc trên tàu, nhưng không quá ngày 31/12/2020.

Đối với thuyền viên không làm việc trên tàu biển hoặc đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển hoạt động tuyến nội địa, giấy khám sức khỏe bị hết hạn, thực hiện việc cấp lại theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc nội dung nêu trên nhằm phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thuyền viên và các công ty, doanh nghiệp vận tải biển trong thời điểm đại dịch COVID-19.

Tuệ Văn