(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, Bộ Quốc phòng giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cục Quân lực xây dựng trình Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chung và danh mục, đối tượng được sử dụng, số lượng xe ô tô chuyên dùng riêng quy định tại Nghị định số 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích...)

Cục Kinh tế hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện phương án sắp xếp lại nhà, đất tại doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn để xử lý trước khi có phương án tổng thể; rà soát, thẩm định phương án xử lý đất quốc phòng do công ty cổ phần đang quản lý, sử dụng báo cáo Bộ Tổng Tham mưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư số 156/2019/TT-BQP.

Cục Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung; kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung.