(Chinhphu.vn) - Từ hôm nay (1/7), Hà Nội sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện, và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã.

Từ 1/7, Hà Nội ngừng nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu. Ảnh minh họa
Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các quận, huyện, thị xã về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện, và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã.

Cụ thể, các đơn vị nói trên sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện, và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1/7, đồng thời chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú...

Các đơn vị phải thông báo cho công dân biết về việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú năm 2020 và các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định này.

Từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm thông tin công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an Hà Nội. Công an Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Luật Cư trú của các đơn vị.

Ngày 1/7 là ngày Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Như vậy, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn được sử dụng nữa.

Khoản 4 Điều 3 Luật Cư trú 2020 quy định: Thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật. Tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú. Đồng thời, khi đăng ký thường trú, khoản 3 Điều 22 Luật này nêu rõ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người dân về việc cập nhật.

Từ ngày 1/7, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân.

Theo Luật Cư trú, từ ngày 1/7 không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, nên hàng loạt những thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn được đề cập đến trong Luật này.

Minh Anh