(Chinhphu.vn) – Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường lần thứ 2” nhấn mạnh vai trò của người lao động tại các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Dũng thông tin về công tác quản lý chất thải rắn tại Diễn đàn

Ngày 25/12 tại Hà Nội, Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường lần thứ 2” khai mạc. Diễn đàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Diễn đàn nhằm tăng cường vai trò của người lao động tại các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh; khuyến khích các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.

Một trong những nội dung chính của Diễn đàn là tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động trong việc xử lý, giảm thiểu rác thải nhựa; thực trạng vấn đề xử lý rác thải nhựa, chất thải rắn tại các doanh nghiệp. Đồng thời, thảo luận về công tác giám sát bảo vệ môi trường của người lao động trong doanh nghiệp. Các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm mô hình hay của các tổ chức công đoàn, người lao động trong công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, sản xuất xanh bền vững.

Chia sẻ về nỗ lực bảo vệ môi trường của các cấp Công đoàn, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐVN cho biết, nhận thức rõ vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động, Tổng LĐLĐVN thời gian qua liên tục phát động các phong trào nhằm đảm môi trường làm việc an toàn, vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào như đi xe công cộng, trồng cây để giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ, trở thành nhà tiêu dùng thông minh khi không dùng các sản phẩm gây ra rác thải nhựa.

Mới đây nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2019 về việc chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống lành mạnh, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, ngày 20/12, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Theo đó, Công đoàn từng đơn vị xây dựng kế hoạch để thực hiện phong trào, đưa vào kế hoạch hằng năm và nghiêm túc thực hiện, tổ chức ký cam kết tham gia phong trào “Nói không với rác thải nhựa” lồng ghép vào nội dung phát động thi đua do các cấp Công đoàn phát động; phấn đấu mỗi đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là một tuyên truyền viên gương mẫu trong việc thực hiện và vận động gia đình, người thân, đồng nghiệp, nhân dân nơi cư trú phân loại rác thải nhựa nói riêng, rác thải sinh hoạt nói chung bỏ rác đúng nơi quy định tại cơ quan, đơn vị, gia đình và nơi công cộng.

Theo ông Vũ Mạnh Tiêm, "nói không với rác thải nhựa" muốn đi vào cuộc sống cần những hành động thiết thực, cụ thể. Phát động nhưng phải đưa ra địa chỉ cụ thể, mỗi đoàn viên trước mắt là một công dân nói không với rác thải nhựa, sau đó vận động người thân, gia đình không dùng rác thải nhựa. Từ đó, từ mỗi đoàn viên Công đoàn không dùng đồ nhựa, nói không với rác thải nhựa lan rộng ra thành phong trào rộng lớn xã hội.

Thông tin đến các cấp Công đoàn về tình hình quản lý chất thải rắn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Dũng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát các cơ sở bán chất thải rắn. Hiện nay, có hơn 1.000 cơ sở. Bộ đã phối hợp với UBND và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh để quản lý, kiểm tra cụ thể.  Bộ cũng thực hiện các đánh giá về công nghệ xử lý rác thải rắn sinh hoạt, mời các nhà khoa học đầu ngành đưa ra các phương án và giải pháp. Ngoài ra, còn tham vấn chuyên gia, nhà quản lý, nắm bắt được những tồn tại về chất thải rắn để báo cáo Chính phủ, tìm giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Tới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các hội nghị bàn giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, có các hội nghị đi sâu, thảo luận về chính sách khuyến khích về công nghệ xử lý, sau đó sẽ có Hội nghị tổng thể để tìm ra biện pháp để ngăn ngừa rác thải sinh hoạt, chất thải rắn.

Thu Cúc