(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực.

Ảnh minh họa

Theo đó, các phòng khám đa khoa khu vực chưa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ điều trị nội trú chỉ được thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú và phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú từ ngày 25/1/2018.

Đối với phòng khám đa khoa khu vực đã được giao nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú được tiếp tục điều trị nội trú đến hết ngày 31/1/2018 nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp tổ chức, hoạt động của các phòng khám này theo 3 phương án sau:

Phòng khám đa khoa khu vực đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà phù hợp Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh ở địa phương thì tiến hành thủ tục thẩm định, cấp giấy phép hoạt động bệnh viện; thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp, thẩm định phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện; thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

Các phòng khám đa khoa khu vực còn lại phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú từ ngày 31/1/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú theo quy định hiện hành.

Tuệ Văn