(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố; giao các Chốt Kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Ngày 11/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký ban hành văn bản hỏa tốc số 2671/UBND-GT chỉ đạo tạm dừng việc cấp Giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Văn bản nêu rõ, ngày 8/4/2020 và ngày 10/4/2020, UBND thành phố đã có các Văn bản số 2574/UBND-GT và số 2658/UBND-GT về việc tăng cường công tác kiểm soát lái xe vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

Qua kiểm tra tình hình thực tế, việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố nhận thấy các địa phương, đơn vị đã tích cực thực hiện; tuy nhiên có đơn vị triển khai thực hiện chưa khoa học, chưa đảm bảo các quy định tại nơi cấp về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

Thứ nhất, tạm dừng việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Thứ hai, giao các Chốt Kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Thứ ba, giao UBND các quận, huyện: Kiểm tra nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe vận tải hàng hóa mà các doanh nghiệp và chủ phương tiện đăng ký đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Xác định cụ thể số lượng các lái xe và phụ xe mà doanh nghiệp và chủ phương tiện tự bố trí được nơi ở tập trung, số lượng các lái xe và phụ xe không tự bố trí được nơi ở tập trung. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố (qua Sở Giao thông vận tải).

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu nêu trên, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Từ khóa: Hải phòng , dịch bệnh , COVID-19 , phương tiện , kiểm dịch