(Chinhphu.vn) - Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi các hiệp hội chủ tàu, tổ chức quản lý và cung ứng thuyền viên về việc gia hạn thời gian làm việc trên tàu cho thuyền viên theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Ảnh minh họa

Thời gian qua, Cục Hàng hải Việt Nam có nhận được văn bản của một số chủ tàu đề nghị gia hạn thời gian làm việc trên tàu cho thuyền viên do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, chủ tàu gặp khó khăn khi đưa thuyền viên hồi hương.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các hiệp hội, chủ tàu và đơn vị liên quan căn cứ vào thông báo của ILO ngày 7/4/2020 lưu ý các vấn đề lao động hàng hải và virus corona, trong đó có đề cập nội dung Hết hạn hợp đồng lao động thuyền viên tại Mục 3, Điểm 17, 18 (trang 10).

Đồng thời, căn cứ Nghị định số 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển để nghiên cứu thực hiện chính sách với thuyền viên.

Trong trường hợp chủ tàu gặp khó khăn khi đưa thuyền viên hồi hương, trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ tàu và thuyền viên đồng ý gia hạn hợp đồng, các chủ tàu gửi văn bản đề nghị về Cục Hàng hải Việt Nam để xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian hồi hương của thuyền viên trong thời gian phù hợp.

GT