(Chinhphu.vn) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước đó vào tháng 7, đơn vị này đã có văn bản đôn đốc các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thời gian yêu cầu các bến xe loại 1 đến loại 4 phải hoàn thành việc truyền dẫn dữ liệu theo quy định xong trước ngày 15/8/2020.

Tuy nhiên, đến hết tháng 8, theo thống kê trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 127 bến xe truyền dữ liệu, còn lại 238 bến xe chưa truyền dữ liệu theo quy định.

Để đảm bảo thực hiên quy định này đúng theo lộ trình được quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông vận tải đôn đốc, chấn chỉnh và yêu cầu các bến xe khách chưa truyền dữ liệu hoặc có truyền nhưng không liên tục thực hiện ngay việc truyền dữ liệu theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Thời hạn hoàn thành xong trước ngày 30/9/2020.

Các Sở Giao thông vận tải phải bố trí nhân lực thường xuyên truy cập vào phần mềm để theo dõi, khai thác và sử dụng dữ liệu trên phần mềm để đôn đốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ - đường sắt.

Bắt đầu từ tháng 10 tới đây, định kỳ hàng tháng, Tổng cục Đường bộ sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm và thông báo đến các Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện việc cung cấp dữ liệu của các bến xe khách theo quy định.

TD