Trang chủ » Chuyên đề » Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới cần tính tới đặc thù

17:24, 07/12/2015

Do những khó khăn về địa hình, suất đầu tư lớn cũng như khó huy động nguồn lực xã hội hóa, cần xác định tỉ lệ đạt chuẩn phù hợp và có những cơ chế, chính sách riêng,...

Xây dựng nông thôn mới cần bền vững hơn

18:54, 26/11/2015

Trong khoảng 10.000 xã trên cả nước đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), vẫn còn hơn 2.500 xã mới chỉ đạt khoảng 6 tiêu chí, trong khi tỉ lệ bình quân cả nước là hơn...

Tập trung xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số

17:13, 26/11/2015

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị tỉnh Hòa Bình cần tập trung nguồn lực chính sách và vật chất xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng...

Xây dựng nông thôn mới cần chính sách mới

10:14, 24/11/2015

Thực tiễn sau 5 năm xây dựng nông thôn mới cho thấy đã đến lúc cần rà soát hệ thống chính sách liên quan để sửa đổi những điểm chồng chéo, chưa phù hợp; bổ sung, hoàn thiện,...

Xây dựng nông thôn mới: Quan trọng là chất lượng

16:49, 30/10/2015

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khẳng định như vậy sau gần 5 năm cả nước thực hiện việc đổi mới...

Thách thức của các xã đạt chuẩn nông thôn mới

20:25, 29/10/2015

Tỉ lệ hộ nghèo sẽ là thách thức trực tiếp đối với các xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo 2016-2020.

Huyện đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

17:46, 28/10/2015

Đan Phượng là huyện đầu tiên của Thủ đô Hà Nội đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011- 2015 khi có 14/15 xã đạt chuẩn NTM.

Phó Thủ tướng: Phân bổ ngân sách gấp 4 lần cho xã khó khăn

20:53, 27/10/2015

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành tìm cách phân bổ ngân sách Trung ương của năm 2016 gấp 4 lần hiện nay cho các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo, bãi...

Xây dựng nông thôn mới: Cần thêm ưu đãi và chính sách hợp lý

17:24, 22/10/2015

Ngày 22/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới”.

Công nhận Đơn Dương là 'Huyện nông thôn mới'

17:30, 03/10/2015

Sáng 3/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đơn Dương, tỉnh...