(Chinhphu.vn) - Tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 . Ảnh: Bạch Dương

Sáng 4/10, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

 Khởi đầu với xuất phát điểm rất thấp, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt trên 10,8 triệu đồng/người/năm nhưng với sự quyết tâm cao, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Người dân đã nhận thức rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đã chủ động tích cực tham gia dưới nhiều hình thức. Vùng nông thôn có nhiều đổi thay, nông nghiệp được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập của người dân vùng nông thôn hiện nay đạt trên 19,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,8 lần so với năm 2010.

Đến nay, toàn tỉnh có 18/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tiêu chí đạt chuẩn hằng năm vẫn tăng cao, từ chỗ có 66 xã dưới 5 tiêu chí đến nay đã không còn xã đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 12,23 tiêu chí/xã...


Tỉnh Kon Tum từng bước xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Ảnh: Bạch Dương

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương trong tỉnh chưa đồng đều, việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm còn ít, chưa có nông sản hàng hóa có thương hiệu mạnh để xuất khẩu; tỷ lệ hộ nghèo ở một số huyện tương đối cao, nhất là ở các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H’Drai…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum cho biết: Tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

“Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, lựa chọn các sản phẩm có lợi thế của địa phương để phát triển, đặc biệt là trồng và phát triển các loại dược liệu quý. Ưu tiên nguồn lực để triển khai công việc dễ làm trước, khó làm sau, đặc biệt là phải khơi dậy tinh thần, nguồn lực, công sức, vai trò chủ thể của nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Kun Tum yêu cầu.

Bạch Dương