(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Tiên Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai xây dựng nông thôn mới, Tiên Yên từ một huyện có nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp khi còn 4/11 xã và 18 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 50,2%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,9%, thu nhập bình quân đầu người thấp, đạt 18 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện mới đạt 2/19 tiêu chí, chưa có xã nào đạt trên 50% tiêu chí xã nông thôn mới. 

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng vào cuộc của nhân dân, đến hết năm 2019, huyện Tiên Yên không còn xã, thôn thuộc diện 135. 11/11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch. Trong đó, kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được huyện tập trung hoàn thiện và đến nay 100% tuyến đường giao thông đã đạt chuẩn. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi được đầu tư kiên cố hoá đạt 84,2%, tăng 62,9% so với năm 2010. 86,7% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tưới tiêu. Hệ thống điện được đầu tư đảm bảo cung cấp điện an toàn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên ở các xã đến năm 2019 đạt 100%. 95,6% nhà ở dân cư đạt chuẩn, tăng 37% so với năm 2010. 100% xã và thôn có nhà văn hoá.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, huyện đã ban hành 2 nghị quyết về phát triển nông, lâm, ngư nghiệp. Tập trung đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân đạt tỷ lệ 60%, tăng 40% so với thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện chỉ còn 0,16%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện hết năm 2019 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm.

Vũ Phương Nhi