(Chinhphu.vn) - Ngày 12/5/2019 sẽ diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của các chương trình mục tiêu quốc gia và Phát động cuộc thi báo chí “Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN”.

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp bàn về công tác tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của các chương trình mục tiêu quốc gia và Phát động cuộc thi báo chí “Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN”.

Thông báo nêu rõ, trong năm 2018, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sâu rộng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn.

Theo kế hoạch tổng kết của Ban chỉ đạo vào cuối năm 2019, chương trình sẽ về đích trước 01 năm so với mục tiêu đề ra đồng thời có nhiều đóng góp cho kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông đối với những cách làm hay, sáng tạo sẽ góp phần thực hiện thành công việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hướng đến những nội dung xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả cho giai đoạn sau năm 2020.

Lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của Ban chỉ đạo trung ương là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng cơ bản đồng ý với báo cáo, đề xuất kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của Ban chỉ đạo trung ương (sự kiện). Để sự kiện này được tổ chức đảm bảo chu đáo, trang trọng, hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tổ chức sự kiện nêu trên (Ban chỉ đạo trung ương là cơ quan chỉ đạo tổ chức sự kiện), chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức sự kiện diễn ra vào ngày 12/5/2019 (truyền hình trực tiếp từ 15h00 đến 16h15’) tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp việc công bố 10 sự kiện hoạt động nổi bật năm 2018 của các các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, chuẩn bị báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2018 và phát động cuộc thi báo chí viết về nông nghiệp, nông dân nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN - với chủ đề nông nghiệp nông thôn bền vững.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì chuẩn bị nội dung 05 sự kiện hoạt động nổi bật thuộc lĩnh vực giảm nghèo bền vững, sớm hoàn thành phóng sự về lĩnh vực giảm nghèo bền vững, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 9/5/2019 để tổng hợp.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến tổng kết 10 năm thực hiện chương trình; giới thiệu các tác phẩm, tác giả đoạt giải.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về việc truyền hình trực tiếp theo thời gian đã ấn định, xây dựng kịch bản, đảm bảo nội dung chương trình đầy đủ và phù hợp với thời lượng phát sóng, lồng ghép đưa tin về việc tổ chức sự kiện; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nhà tài trợ sự kiện để hoàn thiện chương trình, kịch bản, nội dung phóng sự;...

Chí Kiên