(Chinhphu.vn) - Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc) vừa có thông báo mới nhất về việc tiếp tục lùi thêm thời gian thông quan tại cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm-Chi Ma.

Tiếp tục lùi thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm
Ngày 15/2, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm (huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã có công hàm số 02 (2020) gửi Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo về việc phía Trung Quốc tiếp tục lùi thêm thời gian thông quan mậu dịch cặp chợ cửa khẩu Ái Điểm.

Trong công hàm này, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm nêu: Để tiếp tục đảm bảo cho kinh tế mậu dịch được hoạt động bình thường tại cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam)- Ái Điểm (Trung Quốc), duy trì sự phát triển bình thường hai bên cửa khẩu, căn cứ tình hình thực tế nội địa phía Trung Quốc, Ban Quản lý sẽ lùi thời gian thông quan.

Về thời gian mở cửa cụ thể, sau khi xác định rõ, phía Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm sẽ có công hàm thông báo tới phía cơ quan của tỉnh Lạng Sơn.

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm cũng đề nghị phía cơ quan Lạng Sơn phối hợp tuyên truyền chính sách đến các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp nắm được thông tin này.

Trước đó, vào ngày 9/2, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm có thông báo gửi Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo, cặp cửa khẩu song phương Chi Ma-Ái Điểm thực hiện thông quan bình thường đối với các loại hình giao thương chính ngạch (giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương). Đối với loại hình giao dịch, trao đổi hàng hoá hình thức cư dân biên giới sẽ được thực hiện kể từ ngày 18/2.

Theo Báo Hải quan