In bài viết

24/30 đơn vị trong Đảng uỷ Khối DN nộp ngân sách vượt kế hoạch

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

06/01/2023 16:31
24/30 đơn vị trong Đảng uỷ Khối DN nộp ngân sách vượt kế hoạch - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP/HT

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng uỷ Khối) cho biết: "Năm 2022, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao; xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, suy giảm tăng trưởng".

Trong bối cảnh đó, với chủ đề công tác năm 2022 là "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển", Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức.

Các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định, nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195.000 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021.

Trong đó, có 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách Nhà nước.

24/30 đơn vị trong Đảng uỷ Khối DN nộp ngân sách vượt kế hoạch - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/HT

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn cả nước với tổng số tiền trên 2.810 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ: Đảng uỷ Khối đã có những nỗ lực rõ nét, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao hơn năm 2021. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng uỷ trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa. Đảng uỷ Khối đã tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

24/30 đơn vị trong Đảng uỷ Khối DN nộp ngân sách vượt kế hoạch - Ảnh 3.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 - Ảnh: VGP/HT

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra trong Báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ…

Cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ mong muốn, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, những đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của lực lượng doanh nghiệp Nhà nước, cùng với cả nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nỗ lực tạo chuyển biến có tính đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cùng cả nước phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thay mặt cho Đảng bộ Khối bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn thách thức nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Anh Minh