In bài viết

Bến Tre tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

06/10/2022 14:40
Bến Tre tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá - Ảnh 1.

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn vừa ký ban hành công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Trong công văn này, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Bến Tre tăng cường triển khai và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Trong đó, Sở Tài chính tăng cường thực hiện công tác nắm bắt thị trường giá cả, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả báo cáo giá thị trường trên địa bàn theo đúng quy định. Chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương để xem xét quyết định việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn.

Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Bến Tre kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.