In bài viết

Đề xuất quy định mới về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

16/04/2024 16:49
Đề xuất quy định mới về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non- Ảnh 1.

Dự thảo đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non như sau:

Trường mầm non có quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp và tối đa 30 nhóm, lớp (thay cho mức tối đa 20 nhóm lớp theo quy định hiện hành tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT). Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn và các trường dân lập, tư thục có quy mô tối thiểu 05 nhóm, lớp.

Căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường. Bố trí không quá 05 điểm trường; đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm trường. Dự thảo bổ sung quy định mới: "Trường hợp đặc biệt tại các địa bàn có địa hình hiểm trở, chia cắt bố trí không quá 12 điểm trường".

Tổng diện tích khu đất xây dựng trường (bao gồm các điểm trường) được xác định trên cơ sở số nhóm, lớp, số trẻ em với bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em; đối với các đô thị loại III trở lên (theo công nhận loại đô thị của cấp có thẩm quyền) cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một trẻ em.".

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu

Theo dự thảo, phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật: liên hệ với khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bằng hành lang giao thông, bảo đảm có 01 phòng giáo dục nghệ thuật, bố trí khu vực để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất. Điểm trường có quy mô từ 05 nhóm, lớp trở lên, bố trí 01 phòng giáo dục nghệ thuật.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 như sau: Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được bổ sung các phân khu chức năng. Kho nhóm, lớp để chứa đồ dùng, đồ chơi phục vụ sinh hoạt và học tập.

Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: đối với trường có quy mô lớn hơn 14 nhóm, lớp có tối thiểu 02 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng giáo dục thể chất.

Phòng làm quen tin học, ngoại ngữ: có tối thiểu 01 phòng với thiết bị phù hợp, phục vụ các hoạt động vui chơi, khám phá và làm quen với công nghệ thông tin, ngoại ngữ của trẻ em.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh