In bài viết

Đồng Nai thu nội địa 11 tháng đạt 104% dự toán pháp lệnh

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu nội địa lũy kế 11 tháng năm nay là 40.352 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021.

09/12/2022 17:04
Đồng Nai thu nội địa 11 tháng đạt 104% dự toán pháp lệnh - Ảnh 1.

Tổng thu nội địa lũy kế 11 tháng năm nay được 40.352 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh

Cụ thể về những khoản thu nội địa này, báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 1.468 tỷ đồng, đạt 77% dự toán và giảm 12% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ DNNN địa phương được 1.970 tỷ đồng, đạt 90% dự toán và tăng 2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 13.075 tỷ đồng, đạt 95% dự toán và giảm 8%; thu từ khu vực khối tư nhân được 5.206 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và giảm 35%...

Bên cạnh đó, một số khoản thu sắc thuế cũng có kết quả huy động khá như thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 6.437 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán và tăng 5%; lệ phí trước bạ 1.655 tỷ đồng, hoàn thành 138% dự toán và tăng 48%; thu tiền sử dụng đất 4.668 tỷ đồng, hoàn thành 187% dự toán; thu từ xổ số kiến thiết 1.935 tỷ đồng, hoàn thành 121% dự toán và tăng 8%...

Về gia hạn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, sau 11 tháng, Cục Thuế Đồng Nai đã tiếp nhận và giải quyết giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho 12.318 lượt người nộp thuế, với số tiền thuế GTGT được giảm (theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022) là trên 4.660 tỷ đồng; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn (theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15) cho 15 doanh nghiệp với số tiền thuế được giảm là 366 tỷ đồng, số thuế phải nộp là 202 tỷ đồng; tiếp nhận 2.027 đơn gia hạn thuế và tiền thuê đất...

Từ kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, Cục Thuế Đồng Nai ước thực hiện thu NSNN trong tháng 12/2022 được khoảng 2.098 tỷ đồng, nâng mức thu lũy kế cả năm lên 42.450 tỷ đồng, đạt 110% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021.

LP