In bài viết

Góp ý hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/11, Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

11/11/2022 17:57
Lấy ý kiến “gỡ vướng” về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh: VGP/DA

Trong những năm gần đây, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đang được xã hội rất quan tâm, nhất là trong thời điểm Việt Nam thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết, phê chuẩn. Do đó, việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được xã hội chú trọng và hưởng ứng.

Để đảm bảo văn bản quy định chi tiết được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tại Hội thảo, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ, trong đó có vấn đề bản quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư lần này sẽ có những điểm đổi mới nhằm hỗ trợ các tác giả sử dụng quyền một cách hữu ích như: Quy định rõ các biểu mẫu tùy theo loại hình tác phẩm, các nhóm loại hình. Cách thức, nội dung trong tờ khai rõ ràng, cụ thể để các cá nhân, tổ chức khi đăng ký biết được các quyền và lợi ích của mình, trường hợp nào sẽ được ủy quyền, trường hợp nào không. Dự thảo Thông tư cũng quy định: Tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức trong việc nộp tờ khai đăng ký, rõ ràng, công khai, minh bạch trong hoạt động này.

Tại hội thảo, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn đã đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan cũng như sự cần thiết ban hành một thông tư hướng dẫn chi tiết cụ thể về các biểu mẫu theo từng loại hình quyền tác giả, quyền liên quan.

Thực tiễn hiện nay, công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đang bị vướng mắc trong quá trình hướng dẫn hồ sơ đăng ký, do chưa có văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về các biểu mẫu cụ thể trong đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Một mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả áp dụng chung cho tất cả các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, trong khi mỗi loại hình có những đặc điểm khác nhau (đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, chương trình máy tính, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm điện ảnh và sân khấu, tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh…)

Hội thảo mong muốn nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quyền tác giả, đồng thời cũng là dịp để đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong đó có hoạt động đăng ký, đồng thời đóng góp, đề xuất giải pháp để công tác đăng ký ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống xã hội và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Diệp Anh