In bài viết

Hải quan tăng cường kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Chinhphu.vn) - Về cơ bản, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành ứng dụng để kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư qua hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính và kết nối đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

15/04/2024 15:35
Hải quan tăng cường kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư- Ảnh 1.

Ngành Hải quan đã kết nối thành công với hệ thống thử nghiệm của C06 đối với 3 dịch vụ (Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân, Dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình, Dịch vụ tra cứu thông tin công dân).

Để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan và CSDLQG về dân cư, về cơ bản, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành ứng dụng để kết nối, khai thác thông tin từ CSDLQG về dân cư qua hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính và kết nối đến C06.

Đến thời điểm hiện tại kênh kết nối giữa máy chủ của Tổng cục Hải quan với máy chủ Secure Server của Bộ Tài chính đã được thiết lập.

Đến ngày 14/3/2024 với sự phối hợp hỗ trợ của C06, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính), VNPT, ngành Hải quan đã kết nối thành công với hệ thống thử nghiệm của C06 đối với 3 dịch vụ (Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân, Dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình, Dịch vụ tra cứu thông tin công dân) thông qua nền tảng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện nay, ngành Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện tích hợp kết quả tra cứu này vào hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan.

Đối với 3 dịch vụ còn lại (Dịch vụ xác thực thông tin công dân, Dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân (không có số CMND) và Dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân) hiện không được tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính mà được triển khai trên Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục nghiên cứu để có thể kết nối, tích hợp các dịch vụ này với hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan.

TB