In bài viết

Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3

(Chinhphu.vn) - Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn quản trị đất nước tốt-ACCSM 21, được tổ chức tại Hà Nội. Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì.

02/08/2022 15:32
'Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng'   - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên

Trong 3 ngày diễn ra chính thức (từ ngày 3/8 đến ngày 5/8/2022) sẽ có các cuộc họp cán bộ cấp cao và đầu mối phụ trách ACCSM+3; Diễn đàn quản trị đất nước tốt. Chủ đề về "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"; cuộc họp những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung về công chức, công vụ giữa các nước thành viên; tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thành trong Kế hoạch làm việc ACCSM 2016-2020 bị hoãn lại do dịch COVID-19, kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025 và kế hoạch làm việc ACCSM+3 2021-2025.

Thảo luận về các thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu 2020, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các thách thức mới chưa từng có tiền lệ. Đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới (thúc đẩy vai trò của ACCSM như một cơ chế điều phối giữa các cơ quan chuyên ngành, vai trò của nền công vụ trong việc chuyển đổi phương thức kết nối và phương thức làm việc truyền thống)...

Chia sẻ kinh nghiệm về cách thức nền công vụ ứng phó các vấn đề mới 

Gắn ứng dụng công nghệ thông tin như một phương tiện hiệu quả, đổi mới cách thức làm việc trong nền công vụ, góp phần hiện đại hóa nền công vụ các nước ASEAN, đáp ứng với các xu thế và thách thức mới hiện nay, tăng cường hợp tác với các nước +3 của ASEAN và ACCSM.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước về cách thức nền công vụ ứng phó và thích ứng với các vấn đề mới phát sinh như vấn đề dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ và đưa quan hệ giữa ACCSM với các nước đối tác đối thoại này lên tầm cao mới.

Triển khai thực hiện vai trò Điều phối của ACCSM trong Diễn đàn về quản trị đất nước tốt "Good Govemance Forum" với tư cách là cơ quan chuyên ngành phụ trách về Diễn đàn này; các vấn đề (mở, tùy chọn) do Ban Thư ký ASEAN hoặc các nước thành ASEAN đề nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị gồm 10 nước ASEAN và ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), Ủy ban Công vụ Australia, Ban Thư ký ASEAN.

Số lượng người dự kiến tham dự Hội nghị: 160 người. Đại biểu chính thức: 80 người (trong đó 60 đại biểu là người nước ngoài, 20 đại biểu là người Việt Nam).

Lê Sơn