In bài viết

Ngành Hải quan thực hiện hiệu quả chính sách quản lý thu thuế

(Chinhphu.vn) - Công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu (XNK) trong năm 2023 đã được ngành Hải quan thực hiện hiệu quả, góp phần thu đúng, đủ và chống thất thu NSNN, khắc phục kịp thời hạn chế trong thực tiễn quản lý thuế; giải quyết khó khăn vướng mắc và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

19/12/2023 19:06
Ngành Hải quan thực hiện hiệu quả chính sách quản lý thu thuế- Ảnh 1.

Hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế điện tử và thông quan 24/7

Theo đại diện Cục Thuế XNK, việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 đã mang lại nhiều kết quả. Trong đó, cơ quan Hải quan đã đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế điện tử và thông quan 24/7.

Cụ thể, tính đến nay đã có 42 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; 47 ngân hàng thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu; 8 ngân hàng đã triển khai công tác nhờ thu. Ngoài ra, cơ quan Hải quan đang triển khai phương thức thu thuế qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Nhằm phổ biến, quán triệt đến lãnh đạo và công chức trong toàn Ngành nắm được các quy định của pháp luật hải quan về công tác thu thuế, quản lý thuế để thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành trao đổi nghiệp vụ liên quan công tác thu thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK. Thông qua hội nghị, cán bộ công chức trong toàn Ngành đã trao đổi, thảo luận những tồn tại, vướng mắc khi tổ chức thực hiện công tác thu thuế, quản lý thuế và đề ra các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác thu thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

Ban hành Danh mục hàng hoá XNK rủi ro, chống thất thu NSNN

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đã trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 184/2015/TT-BTC về việc quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa XNK, quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh và Thông tư sửa đổi Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa XNK của các DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Đồng thời, cơ quan Hải quan cũng đã phối hợp với Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí xây dựng Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội và hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung liên quan đến hải quan.

Ban hành Danh mục hàng hoá XNK rủi ro về trị giá và Danh mục hàng hoá XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro bảo đảm số lượng các dòng hàng, mức giá, mã số ngày càng sát thực tế hơn, tạo nguồn thông tin tin cậy để các địa phương làm cơ sở đánh dấu nghi vấn và đấu tranh với DN kê khai thấp trị giá, áp mã chưa đúng, góp phần tăng cường công tác quản lý mã giá có hiệu quả, kịp thời thu đúng, thu đủ cho NSNN.

Rà soát toàn bộ hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế, phát hiện vi phạm, xử lý theo đúng quy định

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trị giá hải quan, ngày 10/2/2023 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án cải cách quản lý trị giá hải quan giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tiếp tục phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với chuẩn mực quốc tế bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Đề án thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa XNK qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phát triển và gia tăng tiện ích cho người nộp thuế; hoàn thiện Quy trình xây dựng dự toán thu NSNN từ hoạt động XNK....

Song song với đó, cơ quan Hải quan thường xuyên rà soát dữ liệu thông tin trên các hệ thống phần mềm nghiệp vụ thuế XNK (MHS, GTT02, KTTT...) để kiểm tra việc thực hiện công tác phân loại, trị giá, kế toán thuế tại các cục hải quan tỉnh, thành phố và kịp thời chỉ đạo các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định. Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tháo gỡ vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố và DN.

Chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa. Qua đó, phát hiện một số vi phạm thường gặp trong miễn thuế, hoàn thuế và đã thông báo cho DN để xử lý thu thuế theo đúng quy định; giao chỉ tiêu tối thiểu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn cho từng đơn vị cụ thể để đảm bảo công tác thu hồi và xử lý nợ thuế của toàn Ngành đáp ứng theo đúng yêu cầu đặt ra. Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn các quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế để các đơn vị trong Ngành hiểu rõ, thống nhất các nội dung hướng dẫn tại quy trình.

Đại diện Cục Thuế XNK nhấn mạnh, năm 2023, công tác quản lý thuế XNK của ngành Hải quan đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, các vướng mắc về chính sách thuế vẫn còn phát sinh nhiều, phần lớn các vướng mắc phức tạp, có nhiều quan điểm xử lý khác nhau, cần phải lấy ý kiến nhiều đơn vị trong, ngoài ngành để đánh giá, tổng hợp, nhiều trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ nên thời gian xử lý đôi khi còn bị kéo dài.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế

Bước sang năm 2024, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp các bất cập, hạn chế, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế và chuẩn bị Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật Thuế XK, thuế NK, Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT 2% 6 tháng đầu năm 2024; xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Cùng với đó, ngành Hải quan sẽ tích cực tham gia, phối hợp với Tổng cục Thuế sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/NĐ-CP. Đồng thời, hoàn thiện lộ trình, nguyên tắc để phục vụ xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá cho năm 2024 và chủ động rà soát số liệu thống kê XNK để xác định các mặt hàng trọng điểm cần bổ sung, sửa đổi mức giá.

NB