In bài viết

Phát huy vai trò thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương".

31/08/2022 19:44
Phát huy vai trò thanh niên ở các DN trong  Đảng uỷ Khối DNTW - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tọa đàm - Ảnh: VGP/HT

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doang nghiệp Trung ương cho biết: Tọa đàm là một nội dung trọng tâm để chuẩn bị Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối, nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐUK ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doang nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kết luận số 82-KL/ĐUK ngày 2/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doang nghiệp Trung ương .

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: Nghiên cứu, phân tích các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay tại các DN, đặc biệt trong việc chỉ đạo, định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên; công tác bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên...

Ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay: Đảng ủy EVN xác định chăm lo, phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của Tập đoàn và đơn vị.

Hơn 4000 đoàn viên Đoàn Thanh niên EVN đã có những đóng góp tích cực xây dựng Tập đoàn lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn có 622 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành, được các cấp công nhận, vượt hơn 300% so với kế hoạch. Toàn đoàn có 1.284 công trình phần việc thanh niên các cấp, trong đó 54 công trình đăng ký cấp Khối, 123 công trình cấp huyện, 431 cấp cơ sở và 676 phần việc thanh niên.

Đảng ủy EVN xác định chuyển đổi số tại EVN hiện nay là "yếu tố không thể thiếu, việc không thể dừng lại" trong xu thế mới của toàn cầu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo, với mục tiêu tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng... "Quá trình chuyển đổi số tại EVN rất cần sự vào cuộc của thế hệ trẻ, nhất là các đoàn viên thanh niên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong học tập, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong công tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ khách hàng", lãnh đạo EVN nhấn mạnh.  

Tham luận của Vietcombank cho hay: Tính đến tháng 8/2022, tổng số lao động của Vietcombank là khoảng 22.000 lao động với độ tuổi bình quân là 34, trong đó lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 65%. Đội ngũ lao động trong độ tuổi thanh niên nhìn chung có chất lượng cao với tỉ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học là 98%, được đào tạo một cách chính quy, bài bản từ các trường đại học chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có tinh thần nhiệt tình, hăng say trong lao động. 

Đảng bộ Vietcombank đã chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi "Thanh niên suy nghĩ và hành động trước sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của Vietcombank" với hơn 3.500 đoàn viên tham gia và gần 2.000 bài dự thi - là những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc tại mọi vị trí công tác và lĩnh vực hoạt động của Vietcombank. Ngân hàng này cũng tổ chức thành công và triển khai có hiệu quả cuộc thi "Đổi mới - Sáng tạo để phát triển và hội nhập" với tổng số hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ sở, 266 sáng kiến cấp toàn hệ thống Vietcombank, tổng giá trị giải thưởng hơn 3,5 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2022, Vietcombank tiếp tục triển khai cuộc thi sáng kiến "Vietcombank: 60 năm đổi mới và sáng tạo" hướng tới 60 năm kỷ niệm ngày thành lập Vietcombank (1/4/1963 – 1/4/2023). Những cuộc thi này là sân chơi để đoàn viên thanh niên có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, nhất là trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia tại Tọa đàm có ý nghĩa quan trọng, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong công tác lãnh chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, định hướng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doang nghiệp Trung ương trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối..

Theo đó, tổ chức đoàn thanh niên trong Khối Doang nghiệp Trung ương cần tập trung cần nắm bắt được thời cơ, thách thức trong bối cảnh mới. Tổ chức đoàn phải thường xuyên tự đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, coi trọng giáo dục bằng hành động, thực tiễn phong trào, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với thanh niên trong từng giai đoạn phát triển của xã hội; đổi mới và nâng cao hiệu của các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong lao động và sản xuất...

Thứ hai, các cấp ủy đảng trong Khối Doang nghiệp Trung ương cần chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "vừa hồng, vừa chuyên" trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, DN. Tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, công hiến và trưởng thành, hỗ trợ nguồn lực, chính sách để đào tạo, nâng cao chất lượng lao động trẻ trong DN, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên. Tạo cơ chế cho các tài năng trẻ được cống hiến…

"Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng rằng các cấp ủy đảng trong Khối sẽ tạo mọi điều kiện để phát huy được thế mạnh của tổ chức đoàn trong Khối và tuổi trẻ các DN trong Khối sẽ nắm bắt tốt nhất mọi cơ hội để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới", Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doang nghiệp Trung ương nhấn mạnh.

Huy Thắng