In bài viết

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

(Chinhphu.vn) - Chiều 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

24/05/2024 18:38
Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Nghị định quy định về giá đất cần thể chế hoá các quy định đã được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện ổn định, và những chính sách mới, đột phá trong Luật Đất đai năm 2024 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, Dự thảo nghị định sau khi tiếp thu hoàn thiện có 6 chương, 41 điều quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất; áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp…

Về phương pháp so sánh, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, bỏ quy định về việc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất là cây lâu năm chưa đến kỳ thu hoạch; rà soát, chỉnh lý nguyên tắc việc điều chỉnh giá của thửa đất rõ ràng hơn trong việc áp dụng.

Đối với phương pháp thặng dư, cơ quan soạn thảo đã bổ sung thu thập thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá; các thông tin cần khảo sát khi áp dụng phương pháp này.

Các đại biểu tập trung thảo luận về việc bổ sung các chi phí trong ước tính tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất; đề xuất phương án thiết kế tách riêng tổng chi phí phát triển và tổng doanh thu; quy định về đưa chi phí dự phòng vào tổng chi phí phát triển...

Theo đó, Bộ TN&MT tiếp thu, bổ sung thêm các loại chi phí: Quan trắc biến dạng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thị; thẩm tra tổng mức đầu tư; bảo hiểm công trình; lấn biển đối với dự án lấn biển hoặc hạng mục lấn biển; đồng thời, sửa đổi cách tính chi phí kinh doanh theo hướng phù hợp với tính chất, quy mô dự án và tình hình thực tế tại địa phương…

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất- Ảnh 2.
Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất- Ảnh 3.
Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất- Ảnh 4.
Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất- Ảnh 5.

Nghị định quy định về giá đất được kỳ vọng sẽ tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn pháp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong sử dụng đất - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cũng đã báo cáo, làm rõ thêm về cơ sở không đưa chi phí dự phòng, chi phí dự phòng trượt giá được áp dụng trong thời gian dự án kéo dài nhiều năm, chi phí kinh doanh vào tổng chi phí phát triển; cách tính chi phí kinh doanh, chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư; căn cứ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 khi tính tiền sử dụng dất theo bảng giá đất đối với trường hợp bàn giao đất từ ngày 27/8/2007 đến trước ngày 1/7/2014.

Về quy định bảng giá đất, Bộ TN&MT đã bổ sung quy định trong trường hợp thiếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất; căn cứ xác định giá đất ở khu vực chưa được quy định trong bảng giá đất; chỉnh lý trình tự xây dựng bảng giá đất và bổ sung, làm rõ các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất; rà soát, hoàn thiện điều kiện của cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, bảo đảm Nghị định khi ban hành sẽ giải quyết được các vấn đề thực tiễn yêu cầu, đòi hỏi, cụ thể, dễ thực hiện, tránh sai phạm.

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất- Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, việc áp dụng chính sách, phương pháp định giá đất, bảo đảm rõ ràng, đơn giản, mạch lạc để bảo vệ người làm công tác định giá - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho ý kiến về một số nội dung cụ thể: Đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất; áp dụng phương pháp định giá đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp bàn giao đất trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; quy định điều kiện hoạt động và lập cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân hành nghề định giá đất…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp trong suốt quá trình xây dựng, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, nhanh chóng đưa những chủ trương, chính sách mới, đột phá trong Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống.

Minh Khôi