In bài viết

Sự hài lòng của nhân dân là thước đo để đánh giá lực lượng công an nhân dân

(Chinhphu.vn) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu lực lượng công an nhân dân (CAND) lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ.

06/05/2022 18:05
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân, huy chương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Chiều 6/5, Đảng ủy CAND, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01); tổng kết Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và tổng kết Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với CAND (Quy định).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Lấy 'xây' là chính

Từ khi triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 10 hội thảo cấp quốc gia, cấp bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 7.000 cuộc hội thảo, tọa đàm. Các học viện, trường CAND đã nghiên cứu, đưa nội dung học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy vào chương trình giảng dạy.

Các đoàn thể chính trị-xã hội trong CAND tổ chức thiết thực các hoạt động sinh hoạt chính trị, ký kết giao ước thi đua… góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác công an. Đã xuất hiện hàng nghìn gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 69 thực hiện trong CAND. Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu sửa đổi Thông tư quy định quy tắc ứng xử CAND; xây dựng Thông tư quy định về phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Năm 2021, công an các đơn vị, địa phương xây dựng, nhân rộng hơn 100 mô hình điển hình làm theo Bác. Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập chuyên đề "Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh"; chỉ đạo các cấp ủy xác định rõ các khâu khó, việc khó, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và những việc còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương đã đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương.

Cấp ủy công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2022 với chủ đề "Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ", trong đó đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm điểm với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "phát động đi đôi với hành động", "nói đi đôi với làm", kết hợp giữa "xây" với "chống", lấy "xây" là chính.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số công an đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, thiếu sự sáng tạo; tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế. Chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, quy trình công tác, quy tắc ứng xử ở một số nơi chưa tốt.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu. Một số ít có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đặt biệt là về đạo đức, lối sống, vi phạm còn xảy ra. Một số trường hợp là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tính chất vi phạm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của Đảng và của CAND...

Nguyên nhân chủ yếu được Bộ Công an chỉ rõ là do cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu một số ít công an đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, chưa kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số nơi thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa thực sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01, Cuộc vận động và Quy định, hội nghị thống nhất rút ra một số kinh nghiệm như: Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy phải luôn đoàn kết thống nhất, có nhận thức đúng, quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra, giám sát chặt chẽ; gắn triển khai với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Chú trọng giáo dục ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động và Quy định.

Điểm lại những dấu ấn nổi bật của lực lượng công an trong thực hiện Kết luận số 01, Cuộc vận động và Quy định, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND đã được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND.

Bởi vậy, nhiều cán bộ chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy, hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" trong phòng, chống dịch COVID-19 bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, tham gia vận chuyển hàng hóa; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn, nhân dân vùng lũ, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa…

"Những hình ảnh đó của các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người công an "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình", Chủ tịch Quốc hội xúc động nói.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động và Quy định ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:  

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định về những điều đảng viên không được làm; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND. Đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND.

Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ CAND về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bốn là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, "tự soi", "tự sửa", "tự nhận diện"…

Năm là, phát huy 4 bài học kinh nghiệm lớn về thực hiện Cuộc vận động và Quy định đã được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đúc rút; tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân... Lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ.

Giáo dục chính trị tư tưởng 'đi trước, mở đường'

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu bí thư, thủ trưởng các đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND.

Trong đó, luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, phải được đặt lên hàng đầu, "đi trước, mở đường" trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Toàn lực lượng thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; nâng cao tinh thần trách nhiệm với khẩu hiệu: "Lúc dân cần, lúc dân khó có công an". Nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, XIII của Đảng với phương châm "trên trước, "dưới sau", "trong trước, "ngoài sau"; "phát động đi đôi với hành động"; "nói đi đôi với làm"; kết hợp giữa "xây" với "chống"...

Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Nhật Nam