• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt

(Chinhphu.vn) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn và được thể hiện xuyên suốt, nhất quán từ Cương lĩnh, Điều lệ, cho đến các văn kiện của Đảng.

09/12/2021 10:15

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, từ Đại hội VI của Đảng đến nay, trong mỗi nhiệm kỳ, Trung ương Đảng đều có nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã nhấn mạnh nhận định trên tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tham luận của Đảng ủy Công an Trung ương tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, từ Đại hội VI của Đảng đến nay, trong mỗi nhiệm kỳ, Trung ương Đảng đều có nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, liên tục trong 3 Đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đều chọn Hội nghị Trung ương 4 để bàn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và ban hành các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cùng với đó, Trung ương cũng ban hành và thống nhất thực hiện trong toàn Đảng Quy định về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII) nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng, chỉnh đốn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Việc triển khai thực hiện nghị quyết, quy định trong CAND được tiến hành nghiêm túc, bài bản và khoa học, làm từng bước thận trọng, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, thực sự tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND, gắn với tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phòng, ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần kiên quyết, kiên trì, dân chủ, với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; giải quyết tố cáo, kết luận xem xét xử lý đảng viên vi phạm bảo đảm thận trọng, khách quan, công minh, chính xác.

“Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, có thể khẳng định, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; có lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện và có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân; đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, có hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước, ngành công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh đẹp về người công an cách mạng trong lòng nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết.

Thứ trưởng nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả công tác công an đã đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND đề ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm lớn. Cụ thể, thứ nhất, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thứ hai, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong CAND, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, để công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trong giai đoạn mới.

Thứ ba là phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước mắt là sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” bảo đảm sát hợp thực tiễn; kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn hiện nay; các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan chức năng ở địa phương.

Thứ tư là tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên theo quy định, quy chế, chế tài cụ thể. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc tham gia góp ý, kiến nghị thiếu tính xây dựng, thậm chí chống lại các chủ trương, chính sách, tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng. Thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị, nhất là số có phát ngôn trái quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm là tham mưu, phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ sáu là chủ động, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến cơ sở.

Kiều Liên-Nguyễn Hoàng