In bài viết

Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương

(Chinhphu.vn) - Chiều 30/8, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP. Đà Nẵng (gọi tắt là 4 tỉnh, thành phố) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2013-2023 và ký Quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo.

30/08/2023 19:55
KTNN ký kết phối hợp với Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Nẵng - Ảnh 1.

KTNN ký kết quy chế phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: VGP

Về phía KTNN có Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn và đại diện các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng KTNN cho rằng, trong những năm qua, kết quả đạt được của công tác phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND TP. Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Kiểm toán Nhà nước và các địa phương. Hàng năm thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã tư vấn HĐND, UNND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. 

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước...

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Hà Thị Mỹ Dung cho rằng, trong quá trình thực hiện phối hợp công tác và Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố còn một số hạn chế nhất định cần trao đổi, như: Công tác phối hợp thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy chế, trao đổi thông tin các bên đôi lúc còn chưa kịp thời; việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của một số đơn vị, địa phương còn chưa triệt để...

Dưới góc độ địa phương, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng chia sẻ: Những năm qua, hoạt động của KTNN đã giúp Thành phố đưa công tác quản lý tài chính, ngân sách của địa phương đi vào nền nếp, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. 

Đại diện lãnh đạo các địa phương khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các Đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số phù hợp với Luật KTNN.

Kết luận Hội nghị, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng KTNN khẳng định, thời gian tới, KTNN và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thông qua dự toán ngân sách hàng năm sát và đúng; xây dựng kế hoạch kiểm toán với phương châm "ít nhưng chất", nâng cao chất lượng kiểm toán, hướng tới mục tiêu kiểm toán 100% báo cáo quyết toán ngân sách địa phương và bộ, ngành, kiểm toán các chuyên đề toàn ngành phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội.

"Bên cạnh đó, KTNN thực hiện kiểm toán chuyên đề gắn với thực tiễn tại địa phương nhưng vẫn bảo đảm không trùng lắp, không chồng chéo, hạn chế tối đa tần suất xuất hiện của cơ quan kiểm toán tại các địa phương, đơn vị. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với KTNN trong việc triển khai thực hiện kiểm toán, cung cấp hồ sơ, tài liệu, trao đổi thông tin, giám sát hoạt động của đoàn, tổ và kiểm toán viên để đảm bảo tính công khai, minh bạch", Người đứng đầu ngành kiểm toán nhấn mạnh.

Anh Minh