In bài viết

Tiếp tục cập nhật giá nhiều mặt hàng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Tài chính, thời gian tới, sẽ tiếp tục tập hợp, theo dõi để cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đối với nhiều mặt hàng đặc thù có tính chất nghệ thuật.

18/05/2023 12:44
Tiếp tục cập nhật giá nhiều mặt hàng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá - Ảnh 1.

Bộ Tài chính cho biết, cử tri có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý giá 6 tháng/lần công khai trên website của cục các thông tin về giá để các cơ quan, đơn vị khai thác khi thẩm định giá và các chủ đầu tư giám sát được chất lượng, giá cả sản phẩm, nhất là đối với các hàng hóa đặc thù có tính chất nghệ thuật, yếu tố nước ngoài như: ấn phẩm nghệ thuật; bức phù điêu, bức tượng nghệ thuật, thiết bị điện tử (máy ảnh, tivi, camera,…); phần mềm bản quyền tác giả,…

Bộ Tài chính cho biết, tại Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá cũng đã quy định về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giá để cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo quy định thì Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về giá được đặt tại Bộ Tài chính, CSDL về giá của địa phương được đặt tại UBND tỉnh.

CSDL quốc gia về giá dự kiến sẽ vận hành chính thức trong năm 2023

Đến nay, CSDL quốc gia về giá đã, đang được triển khai và dự kiến sẽ vận hành chính thức trong năm 2023. Một số thông tin sẽ được công khai trên môi trường Internet theo địa chỉ đường dẫn: https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn/.

Hiện nay, CSDL quốc gia về giá cũng đã bước đầu công khai một số thông tin về: diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên toàn quốc (theo quy định của Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường, đã bao gồm giá một số thiết bị điện tử: máy ảnh, tivi, camera,…), diễn biến CPI, một số thông tin về lĩnh vực thẩm định giá.

Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức để gia tăng, làm đa dạng cũng như hoàn thiện dữ liệu trong CSDL quốc gia về giá nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, cũng như cung cấp thông tin về giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham chiếu, tham khảo cho các hoạt động.

Đối với giá các hàng hóa đặc thù có tính chất nghệ thuật, yếu tố nước ngoài như: ấn phẩm nghệ thuật, bức phù điêu, bức tượng nghệ thuật, phần mềm bản quyền tác giả, theo quy định thì không thuộc diện bắt buộc phải có trên CSDL.

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính xin ghi nhận trong thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị chức năng khác có liên quan tổng hợp, theo dõi để cập nhật thông tin trên CSDL quốc gia về giá.

KL