(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá trường trung học, áp dụng đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Bộ dự kiến 5 tiêu chuẩn mà các trường cần đạt được để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Ảnh minh hoạ

Thứ nhất, tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường. Tiêu chuẩn này gồm 9 tiêu chí, như: Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức và thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường trung học. Đồng thời, nhà trường phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt các quy định về phòng chống bạo lực, phòng tránh các hiểm họa, thiên tai, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong trường...

Thứ hai, tiêu chuẩn về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Dự thảo yêu cầu, cán bộ quản lý của nhà trường đạt tiêu chuẩn theo quy định, có đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục. Giáo viên của nhà trường có đủ số lượng, đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là căn cứ để xác định nội dung đánh giá của các hoạt động: kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường trung học đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.

Thứ ba, các trường phải đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học như: Có khuôn viên riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường theo quy định. Đồng thời, Nhà trường có đủ phòng học, phòng học bộ môn, khối phòng phục vụ học tập theo quy định, có đủ khối phòng hành chính - quản trị, khu sân chơi, bãi tập, nhà tập đa năng, thư viện,... và có đủ thiết bị giáo dục tối thiểu, đồ dùng dạy học, kho chứa thiết bị giáo dục...

Thứ tư, tiêu chuẩn về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Dự thảo yêu cầu, các trường phải chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng trường và môi trường giáo dục. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo quy định, phối hợp hiệu quả với nhà trường. Ngoài ra, nhà trường đảm nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc gia đình liệt sỹ, gia đình diện chính sách và chăm sóc, giữ gìn, tôn tạo công trình công cộng ở  địa phương...

Thứ năm, tiêu chuẩn về hoạt động và kết quả giáo dục. Nhà trường phải thực hiện đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục. Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp học; hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao. Đồng thời học sinh được giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Bình Minh