(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Ninh (Hà Nội) hỏi, gói thầu tư vấn có giá trị 122 triệu đồng thuộc dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có tính chất đầu tư thì có được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu không hay phải áp dụng theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hạn mức giá trị áp dụng chỉ định thầu là không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, đối với gói thầu tư vấn thuộc dự toán mua sắm thường xuyên và có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chỉ định thầu , tư vấn , mua sắm