(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Hưởng (tỉnh Lâm Đồng) hỏi: Khi thi công, công trình có chiều dài và khối lượng ít hơn hồ sơ đã phê duyệt và giá trị hợp đồng trọn gói đã ký thì khi thanh quyết toán công trình có phải trừ đi khối lượng đó không?

Theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt, chủng loại thép là V120. Tại thời điểm thi công, chủng loại vật liệu đó không có trên thị trường, đơn vị của ông Hưởng đã mời chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát xác nhận và thống nhất điều chỉnh bằng biên bản xử lý kỹ thuật sang chủng loại thép V100, thay đổi này vẫn bảo đảm khả năng kết cấu công trình. Ông Hưởng hỏi, khi làm hồ sơ thanh quyết toán có giảm trừ không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng đã ký.

Đối với hợp đồng trọn gói, khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký và các nội dung quy định trong hợp đồng thì giá trị thanh, quyết toán hợp đồng trọn gói bằng đúng giá ghi trong hợp đồng đã ký.

Việc thay đổi chủng loại vật liệu không theo như thiết kế kèm hợp đồng phải bảo đảm kết cấu, tính an toàn của công trình và chỉ được thay đổi khi có ý kiến đồng thuận của tư vấn thiết kế.

Việc thay đổi chủng loại vật liệu như trường hợp ông Hưởng hỏi dẫn đến sự điều chỉnh giảm giá hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , hợp đồng trọn gói , vật liệu xây dựng , thi công , thiết kế