(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu và chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng nhưng sau đó nhà thầu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Ông Nguyễn Cao Thắng (Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý trường hợp sau: Nhà thầu A được chủ đầu tư chọn là nhà thầu thi công xây dựng công trình. Sau khi được chọn, nhà thầu và chủ đầu tư tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng. Nhà thầu đã làm bảo đảm thực hiện hợp đồng cho gói thầu, chủ đầu tư đã phát lệnh khởi công. Tuy nhiên nhà thầu không thực hiện hợp đồng và có văn bản không thực hiện hợp đồng.

Ông Thắng hỏi, trường hợp này chủ đầu tư tiến hành hủy hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại và xử lý nhà thầu vi phạm như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 5, Điều 66 Luật Đấu thầu quy định một trong các trường hợp nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng là từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực.

Theo đó, trường hợp nhà thầu A và chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng nhưng sau đó nhà thầu A không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng thì nhà thầu A sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , thi công , chủ đầu tư , bảo đảm thực hiện hợp đồng