In bài viết

Kế hoạch kiểm toán năm 2024: Bám sát những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

(Chinhphu.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa có Quyết định số 1445/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2024. Theo đó, KTNN sẽ kiểm toán công tác quản lý giá điện giai đoạn 2022-2023. Đây là một trong những vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thời gian qua.

20/12/2023 17:07
Kế hoạch kiểm toán năm 2024: Bám sát những vấn đề dư luận xã hội quan tâm- Ảnh 1.

KTNN thực hiện 22 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, kiểm toán công tác quản lý giá điện giai đoạn 2022-2023

Theo Quyết định, trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 01 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2023; 24 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại các Bộ, cơ quan Trung ương gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Ngoài ra, KTNN sẽ triển khai kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023 tại 07 cơ quan, Bộ, ngành Trung ương, gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2023 tại 03 cơ quan gồm: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước.

Đối với địa phương, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tại 35 tỉnh, thành phố; Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tại 04 tỉnh, thành phố; Kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tại 22 tỉnh, thành phố.

Về lĩnh vực kiểm toán hoạt động, KTNN thực hiện 07 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề được dư luận xã hội quan tâm như công tác quản lý, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu, vận tải hành khách công cộng, bảo tồn và phát triển các di tích, di sản...

Triển khai thực hiện 24 cuộc kiểm toán chuyên đề

Đối với lĩnh vực chuyên đề, KTNN sẽ triển khai thực hiện 24 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó một số cuộc kiểm toán chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng như: Việc quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022-2023 tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Ninh Bình; Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 giai đoạn 2021-2023 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Kiểm toán công tác quản lý giá điện giai đoạn 2022-2023

Đáng chú ý, KTNN sẽ kiểm toán công tác quản lý giá điện giai đoạn 2022-2023. Đây là một trong những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án: KTNN thực hiện 22 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, trọng điểm thuộc chương trình giám sát của Quốc hội như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án đầu tư xây dựng các đường vành đai; các tuyến đường ven biển kết nối liên vùng và các khu kinh tế, đô thị lớn ven biển theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; các dự án hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án cải tạo môi trường...

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng: Ngoài kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước, KTNN sẽ thực hiện 12 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2023 tại 8 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 4 tổ chức ngân hàng.

Ngoài ra, KTNN cũng sẽ kiểm toán nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khối cơ quan Đảng với nhiều loại hình kiểm toán như: kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề.

Khánh Linh