In bài viết

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn rất lớn

(Chinhphu.vn) – Hiện nay, cả nước có 3.068 cơ sở, doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 6 triệu kWh điện/năm trở lên. Nếu các doanh nghiệp này thực hành để tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ/năm, bình quân mỗi năm cả nước tiết kiệm được khoảng 1,6 tỷ kWh, tương ứng với số tiền điện tiết kiệm được hơn 3.200 tỷ đồng.

15/06/2023 16:50
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn rất lớn - Ảnh 1.

Hiện các ngành công nghiệp Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm lên tưới 30 -35% - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng, trong đó có điện năng đang trở thành vấn đề cấp bách, là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần đảm bảo điện cho sinh hoạt, sản xuất. Đây cũng là giải pháp trực tiếp giảm hóa đơn tiền điện phải chi trả cho mỗi doanh nghiệp và người dân. Do đó, tiết kiệm điện cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Ngày 8/6/2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó,Thủ tướng yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; đến hết năm 2025 phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đồng bộ tại cơ quan, công sở, hộ gia đình, chiếu sáng công cộng, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, trong đó đặc biệt chú ý việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Theo khảo sát của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3),  hiện nay, tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam còn rất lớn.

Kết quả từ các khảo sát này cho thấy các ngành công nghiệp của Việt Nam đang chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc và tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 30-35%.

Trên cơ sở "Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021" được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE hoặc 6 triệu kWh điện/năm trở lên hiện cả nước có 3.068 cơ sở, hầu hết là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Các doanh nghiệp này có mức tiêu thụ điện bình quân là 80 tỷ kWh/năm.

Nếu các doanh nghiệp này thực hành để tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ/năm (theo Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ) thì bình quân mỗi năm cả nước tiết kiệm được khoảng 1,6 tỷ kWh, tương ứng với tiền điện tiết kiệm được hơn 3.200 tỷ đồng.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương), để khai thác tối đa tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chúng ta không những chú trọng đến cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm mà cần thực hiện các giải pháp truyền thông tới tất cả các cơ sở sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên.

Cụ thể, các cơ sở sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên 1 đơn vị sản phẩm mỗi năm. UBND các tỉnh, thành phố cần triển khai hiệu quả kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương đối với các cơ sở sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên.

Đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát cường độ năng lượng sử dụng trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm.  

Các Sở Công Thương, đơn vị tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phối hợp với ngành điện tổ chức các đợt tuyên truyền/tư vấn tới các cơ sở sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hình thức tuyên truyền trực tiếp hoặc qua các hội thảo/hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần giới thiệu, nhận rộng các mô hình tiết kiệm điện đã triển khai thành công của một số doanh nghiệp tiên phong, đi đầu.

Toàn Thắng