In bài viết

Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cách hành chính năm 2021

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2154/QĐ-BTC công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Tổng cục Hải quan đứng đầu khối Tổng cục.

04/11/2022 10:05
Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cách hành chính năm 2021 - Ảnh 1.

Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cách hành chính năm 2021

Theo kết quả mới được công bố, trong khối Tổng cục, Tổng cục Hải quan dẫn đầu với 93,7/100 điểm, tiếp đến là Kho bạc Nhà nước với 93,56 điểm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước 91,5 điểm, Tổng cục Thuế 86,14 điểm và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 80,1 điểm.

Trong khối Cục, với 75/80 điểm, Cục Quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm dẫn đầu danh sách này. Tiếp đến là các đơn vị: Cục Tin học và thống kê tài chính 74 điểm; Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Tài chính doanh nghiệp 72 điểm; Cục Quản lý Công sản 69,6 điểm; Cục Quản lý giá và Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đều đạt 68,46 điểm.

Trong khối Vụ, Vụ Ngân sách nhà nước và Vụ Pháp chế dẫn đầu với 64,6/70 điểm, tiếp đến là: Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế đều đạt 64,5 điểm; Vụ Hành chính sự nghiệp 64,2 điểm; Vụ Chính sách thuế 63,5 điểm; Vụ Đầu tư 62,7 điểm; Thanh tra Bộ 61 điểm; Vụ Tài chính ngân hàng 57,5 điểm; Vụ I 57 điểm.

Cùng với việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11014/BTC-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, căn cứ vào kết quả chỉ số được công bố, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị.

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính.

HA