In bài viết

Nam Định: Khởi động quy trình đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Trung Thành

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Nam Định đặt mục tiêu hình thành Khu công nghiệp Trung Thành để thu hút, tiếp nhận các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở cung ứng dịch vụ công nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp và đa ngành, theo công nghệ sản xuất tiên tiến, văn minh hiện đại, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, đáp ứng nhu cầu, thân thiện với môi trường.

22/06/2023 14:53
Nam Định: Khởi động quy trình đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Trung Thành - Ảnh 1.

Ngày 21/6, UBND tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 592/UBND-VP5 đồng ý về chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định (là Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Capella) được lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành (Ý Yên) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Theo đó  UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư hạ tầng KCN đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến quy trình, tiến độ thành lập KCN Trung Thành, ngày 9/10/2021, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản về chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng; ngày 2/12/2021 UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản về việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng; ngày 21/4/2022 UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu xây dựng KCN này. 

Trong tháng 11 và tháng 12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Trung Thành. 

Ngày 24/4/2023, HĐND tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Trung Thành. 

Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 963/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Trung Thành (tỷ lệ 1/2000) với quy mô 200ha thuộc địa phận xã Yên Trung và xã Yên Thành (Ý Yên). 

Tỉnh Nam Định đặt mục tiêu hình thành KCN Trung Thành để chủ động mặt bằng, tạo điều kiện kêu gọi, thu hút, tiếp nhận các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở cung ứng dịch vụ công nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp và đa ngành, theo công nghệ sản xuất tiên tiến, văn minh hiện đại, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, đáp ứng nhu cầu, thân thiện với môi trường; không thu hút các ngành dệt may, dệt nhuộm, da giày và các dự án sản xuất đồ chơi sử dụng nhiều lao động, dự án gây ô nhiễm môi trường./.