(Chinhphu.vn) - Báo Le Monde vừa xuất bản cuốn sách "Hồ Chí Minh - Nhân vật giành lại độc lập cho Việt Nam". Đây là tập thứ 11 trong bộ sách lịch sử gồm 20 tập mang tên "Những người làm thay đổi thế giới".
Bìa cuốn sách "Hồ Chí Minh - Nhân vật giành lại độc lập cho Việt Nam”. Ảnh: TTXVN

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhân vật giành lại độc lập cho Việt Nam” với 104 trang tập hợp các bài báo từng được in trên Le Monde của nhiều tác giả viết về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các giai đoạn lịch sử của Việt Nam.

Các bài viết trong cuốn sách được tập hợp theo 3 giai đoạn lịch sử.

Giai đoạn 1945-1946 có chủ đề "Một quốc gia khẳng định mình," trong đó giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử cho đến các cuộc đàm phán với Pháp nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Việt Nam.

Giai đoạn hai 1946-1956 với chủ đề "Chiến thắng trước nước Pháp" tập trung mô tả chiến thắng Ðiện Biên Phủ của Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến đó.

Giai đoạn ba 1954-1975 có chủ đề "Cuộc chiến không hồi kết để thống nhất đất nước" nói về việc miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuộc kháng chiến gian khổ chống đế quốc Mỹ nhằm giải phóng miền Nam tiến tới thống nhất đất nước, đàm phán bốn bên Hiệp định Paris.

Ngoài ra, cuốn sách cũng điểm lại những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc khi Người dừng chân tại Đại hội Tours năm 1920 và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp; theo học các khóa học tại Moskva và sau này trở thành ủy viên của Quốc tế Cộng sản tại châu Á.

Cuốn sách nhấn mạnh sự sáng suốt của Người khi thành lập Mặt trận Việt Minh để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám, đồng thời nhắc lại câu nói nổi tiếng của Người: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do."

Cuốn sách cũng giới thiệu danh mục các cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm do Người viết.

Việc Le Monde - tờ báo hàng đầu của Pháp và thế giới - xuất bản cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ tuyển tập về các nhân vật xuất sắc đã làm thay đổi thế giới trong thế kỷ 20 cho thấy sự kính phục cũng như sự ngưỡng mộ mà thế giới dành cho nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đưa Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, tự do, đồng thời cũng có những đóng góp to lớn vào phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Trong số các tác giả có những nhà báo Pháp nổi tiếng như Jean-Claude Pomonti, các nhà sử học, nghiên cứu chuyên sâu có nhiều gắn bó với Việt Nam như Pierre Brocheux, Jean Lacouture, Alain Ruscio, Philippe de Villiers.

BT