(Chinhphu.vn) – “Thời điểm ấy chúng tôi kỳ vọng Trang tin điện tử Chính phủ hoạt động có hiệu quả sẽ giúp nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ, bởi nó thúc đẩy tính công khai, minh bạch về chính sách, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ để thực hiện các mục tiêu quản trị nhà nước hiệu quả”. Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đoàn Mạnh Giao chia sẻ với phóng viên nhân kỷ niệm 15 năm Trang tin điện tử Chính phủ (nay là Cổng TTĐT Chính phủ) hòa mạng Internet (10/1/2006-10/1/2021).

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải nhấn nút chính thức đưa Website Chính phủ lên mạng thông tin toàn cầu Internet trước sự chứng kiến của các vị quan khách trong và ngoài nước

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đoàn Mạnh Giao bày tỏ vui mừng khi 15 năm qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã luôn nỗ lực, đáp ứng được kỳ vọng đặt ra.

Nhớ lại, đầu năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trang tin điện tử Chính phủ bao gồm lãnh đạo của các Bộ, ngành liên quan, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, đồng thời giao cho Văn phòng Chính phủ chủ trì, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Trang tin điện tử Chính phủ hoạt động và phát triển.

Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều bộ, ngành và các chuyên gia, Trang tin điện tử Chính phủ đã được thiết kế, thi công, bảo đảm yêu cầu hạ tầng kỹ thuật công nghệ cũng như cấu trúc nội dung thông tin.

Hai năm sau, ngày 10/1/2006, Trang tin điện tử Chính phủ (nay là Cổng TTĐT Chính phủ) ra đời và bắt đầu chính thức hoạt động.

“Đây một sự kiện đánh dấu bước phát triển và những nỗ lực mới của Chính phủ trong lộ trình cải cách hành chính thông qua thực hiện chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam”, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đoàn Mạnh Giao nói.

Theo ông Đoàn Mạnh Giao, Chính phủ điện tử được hiểu một cách đơn giản là việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet, vào trong các hoạt động của Chính phủ nhằm đạt được một chính phủ tốt hơn, nhờ tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của mình, giúp cho các dịch vụ hành chính công được tiếp cận dễ dàng hơn, cho phép người dân và doanh nghiệp có được thông tin chính xác, kịp thời hơn, từ đó chủ động tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định của Chính phủ, và nhờ vậy nâng cao trách nhiệm của Chính phủ với nhân dân.

Nội dung công cuộc cải cách hành chính mà Chính phủ đã và đang thực hiện từ việc nâng cao hiệu lực, sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước các cấp, đến đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm quan liêu, chống tham nhũng, đổi mới thể chế, nâng cao năng lực cán bộ... tất cả là những điều kiện để Chính phủ điện tử có ý nghĩa thiết thực với người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của Việt Nam trong môi trường quốc tế đầy biến động hiện nay.

Việc thiết lập Trang tin điện tử Chính phủ đã thể hiện ý chí và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, chất lượng công vụ, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực thông tin, giúp Chính phủ đạt được những kết quả mong đợi từ các mục tiêu chính sách và giảm thiểu các chi phí xã hội.

Dõi theo 15 năm phát triển của Cổng TTĐT Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đoàn Mạnh Giao đánh giá, Cổng TTĐT Chính phủ đã có bước phát triển dài, toàn diện, đáp ứng được như kỳ vọng; được giao thêm nhiều nhiệm vụ, góp phần rất ý nghĩa vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP.

Trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của CNTT, những đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng, xã hội với những thông tin về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, Cổng TTĐT Chính phủ không chỉ đơn thuần là kênh phổ biến thông tin mà còn là nơi tiếp nhận, phân tích, chắt lọc, phản hồi, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Chính phủ đã đóng góp nhiều vào công tác cải cách hành chính, hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử nói riêng cũng như đổi mới bộ máy Nhà nước nói chung.

Tầm nhìn của Chính phủ không chỉ là hướng tới xây dựng một nền hành chính điện tử mà còn xa hơn nữa là hướng tới quản trị nhà nước điện tử, ở đó đề cao sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong mối quan hệ tương tác với công dân, doanh nghiệp và xã hội.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tin tưởng trong thời gian tới, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, hoạt động đối nội, đối ngoại; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phục vụ người dân hiệu quả hơn nữa.

Hoàng Giang