(Chinhphu.vn) - BHXH Việt Nam cho biết, tính đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất và thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho 2.533 trường hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


Hàng nghìn thẻ BHYT được cấp lại, gia hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Đây là 1 trong 15 dịch vụ công (DVC), thủ tục hành chính (TTHC) của ngành BHXH, dịch vụ công liên thông với các Bộ, ngành đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (2.533 trường hợp), đóng tiếp BHXH tự nguyện (796 trường hợp) và đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN (69 trường hợp) trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, xử lý 899 hồ sơ (317 hồ sơ hợp lệ, 582 hồ sơ không hợp lệ) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 từ Cổng ịch vụ công quốc gia.

BHXH Việt Nam cũng đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến (Payment Platform) của Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó kết nối, tích hợp thành công 3 dịch vụ thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đóng tiếp BHXH tự nguyện; đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Tính đến nay, đã có 3.398 lượt thanh toán thành công.

Cũng tính đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như vướng mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ BHYT theo hộ gia đình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do đại dịch COVID-19, đã được các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời, đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam đã triển khai máy chủ SS (Security Server), phối hợp với Trung tâm tin học (Văn phòng Chính phủ) thực hiện cài đặt máy chủ SS, thực hiện nâng cấp tài nguyên cho máy chủ SS đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp dịch vụ công quốc gia; thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát hiệu năng (RAM, CPU, DISK…), giám sát hoạt động của các dịch vụ trên máy chủ SS, giám sát kết nối đường truyền riêng giữa BHXH Việt Nam với Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ xử lý ngay khi có sự cố xảy ra. Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được BHXH Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Các hoạt động trên của BHXH Việt Nam nhằm thực hiện nghiêm túc các Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hiền Minh