(Chinhphu.vn) - Sở Công Thương Hà Nội cùng các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện hàng loạt các giải pháp quản lý nhà nước như tăng cường thanh tra, kiểm tra, thông tin tuyên truyền,… bảo đảm môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp đa cấp chân chính.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 17 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp, Sở Công Thương Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn và văn bản chỉ đạo tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội đã ban hành 05 văn bản của Sở đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn về áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19; tiếp nhận và gửi văn bản cung cấp thông tin 153 hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện để nắm bắt, phối hợp kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, tuyên truyền đến người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời tuyên truyền các hành vi, dấu hiệu một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lừa đảo để người dân nâng cao cảnh giác.

Sở Công Thương Hà Nội cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trên địa bàn thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về pháp luật liên quan đến bán hàng đa cấp, cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, đa cấp trá hình nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này, ngoài những hình thức tuyên truyền quen thuộc là hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền qua báo, đài, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trang web của các sở, ngành.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh để đưa hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn minh bạch, lành mạnh. Trong năm 2020, Hà Nội tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, đồng thời sẽ thực hiện việc thanh, kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại địa bàn Hà Nội.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo, giám sát doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch và không tập trung đông người.

Thùy Linh