(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục 6 đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

 Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ xét giao trực tiếp cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 đề tài sau: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển; Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng; Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển đoạn từ Sóc Trăng đến Mũi Cà Mau; Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, đoạn từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên.

Bên cạnh đó, tuyển chọn cơ quan, đơn vị thực hiện 2 đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long; Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài theo quy định hiện hành để lựa chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

Minh Minh