(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mức chi tiền làm nhiệm vụ Ban Tổ chức các môn (trừ môn bóng đá), Trọng tài (trừ môn bóng đá), quan chức kỹ thuật, giám sát, trọng tài quốc tế là người nước ngoài (trừ môn bóng đá), tình nguyện viên, trật tự, bảo vệ, nhân viên, phục vụ, đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp chữ như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Đối tượng

Đơn vị

Mức chi

1

Trưởng, Phó Ban Tổ chức các môn (trừ môn bóng đá) (không bao gồm cán bộ, công chức đã được hưởng lương từ NSNN).

Người/ngày

300

2

Thành viên Ban Tổ chức các môn (trừ môn bóng đá) (không bao gồm cán bộ, công chức đã được hưởng lương từ NSNN).

Người/ngày

300

3

Tổng trọng tài, Trưởng ban giám sát (trừ môn bóng đá)

Người/ngày

900

4

Trọng tài (bao gồm chuyên môn và điện tử) (trừ môn bóng đá)

Người/ngày

600

5

Tình nguyện viên

Người/ngày

150

6

Bảo vệ, nhân viên, phục vụ

Người/ngày

200

7

Quan chức kỹ thuật, giám sát, trọng tài quốc tế là người nước ngoài (trừ môn bóng đá)

Người/ngày

2.350

8

Đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp chữ:

 

 

*

Người tập:

 

 

-

Tập luyện

Người/buổi

55

-

Tổng duyệt (tối đa 2 buổi)

Người/buổi

75

-

Chính thức

Người/buổi

120

*

Giáo viên quản lý, hướng dẫn

Người/buổi

110

 Mức tiền làm nhiệm vụ cho môn Bóng đá như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Đối tượng

Đơn vị

Mức chi

1

Trọng tài, giám sát, điều phối viên quốc tế người Việt Nam

Người/ngày

2.350

2

Trưởng, Phó Ban Tổ chức (không bao gồm cán bộ, công chức đã được hưởng lương từ NSNN).

Người/ngày

700

3

Ủy viên Ban Tổ chức ((không bao gồm cán bộ, công chức đã được hưởng lương từ NSNN).

Người/ngày

500

4

Quan chức kỹ thuật, ban kỷ luật, khiếu nại, giám sát, điều phối viên quốc tế là người nước ngoài

Người/ngày

4.700

5

Trọng tài quốc tế là người nước ngoài

Người/ngày

7.050

Chi tiếp đón các đoàn khách quốc tế; quan chức kỹ thuật, giám sát, trọng tài quốc tế là người nước ngoài, điều phối viên quốc tế là người nước ngoài: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương