(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất 2 phương án cho chế độ tiền công đối với huấn luyện viên, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước như sau:

Phương án 1: Trả công bằng tiền theo ngày căn cứ mức tiền công tháng (22 ngày/tháng), áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu như sau: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng mức tiền công tháng bằng 8,00 lần mức lương cơ sở (tương đương 473.000 đồng/người/ngày); Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được hưởng mức tiền công tháng bằng 5,42 lần mức lương cơ sở (tương đương 320.000 đồng/người/lần); Vận động viên đội tuyển quốc gia được hưởng mức tiền công tháng bằng 3,99 lần mức lương cơ sở (tương đương 236.000 đồng/người/lần); Vận động viên đội tuyển của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng mức tiền công tháng bằng 3,00 lần mức lương cơ sở (tương đương 177.000 đồng/người/ngày)...

Phương án 2: Trả công bằng tiền theo ngày cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian được tập trung tập huấn và thi đấu như sau: Huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia 475.000 đồng/người/ngày; Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia 350.000 đồng/người/ngày; Vận động viên đội tuyển quốc gia 240.000 đồng/người/ngày; Vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia 200.000 đồng/người/ngày; Vận động viên đội tuyển của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 170.000 đồng/người/ngày...

Đối với huấn luyện viên, vận động viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng nguyên lương tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên. Trường hợp mức tiền lương theo ngày thấp hơn mức tiền công trên thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả thêm phần chênh lệch để đảm bảo bằng mức tiền công tương ứng. Mức tiền lương theo ngày của huấn luyện viên, vận động viên được xác định bằng tiền lương của tháng liền kề trước khi được triệu tập tập trung tập huấn và thi đấu chia cho 22 ngày.

Chế độ bảo hiểm

Dự thảo nêu rõ, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển, đội tuyển trẻ của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và huấn luyện viên, vận động viên không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong thời gian tập trung, tập huấn và thi đấu được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Huấn luyện viên, vận động viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu phải nghỉ tập luyện, nghỉ thi đấu do ốm đau, bị tai nạn hoặc chết được cơ quan sử dụng giải quyết trợ cấp và bồi thường như sau: Nếu bị ốm đau được chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh và được hưởng trợ cấp bằng 75% mức tiền công hiện hưởng cho những ngày nghỉ ốm đau; nếu bị tai nạn trong khi tập luyện, thi đấu thì được chi trả toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, tiền trợ cấp bằng 100% mức tiền công hiện hưởng cho những ngày điều trị...

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mức thưởng bằng tiền đối với các vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thi đấu...

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lưu Thủy