(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ hiện nay.

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động KH&CN trong CSGDĐH. Các văn bản này là một bộ phận hợp thành then chốt, bước đầu thiết lập cơ sở pháp lí căn bản cho các hoạt động KH&CN, trong đó có đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của CSGDĐH để triển khai các hoạt động KH&CN, thúc đẩy các CSGDĐH trở thành các trung tâm nghiên cứu KH&CN, đồng thời phát huy tác động tích cực, góp phần hình thành đội ngũ các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh, cải thiện điều kiện nghiên cứu và gia tăng kết quả nghiên cứu được công bố và ứng dụng.

Tuy nhiên, sau khoảng 8 năm thực thi Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động KH&CN trong CSGDĐH và 6 năm thực thi Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các CSGDĐH, các văn bản trên đã bộc lộ những hạn chế và bất cập, một số nội dung trong các văn bản trên không còn phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện hành cũng như chưa gắn với quá trình thực thi dẫn đến việc thực hiện các nội dung của hoạt động KH&CN chưa hiệu quả.

Đồng thời, Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT chỉ là Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên hiệu lực đối với các CSGDĐH chưa cao, đồng thời nhiều nội dung của Thông tư đã bị lỗi thời. Chính vì những lý do trên, trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã nêu tại Khoản 2 Điều 42 là Chính phủ quy định hoạt động KH&CN trong CSGDĐH. Việc xây dựng Nghị định này là rất cần thiết trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay.

Mục đích xây dựng Nghị định nhằm bổ sung quy định về tổ chức KH&CN trực thuộc CSGDĐH; khuyến khích sử dụng phương thức khoán chi khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp, khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ, phân chia lợi ích khi chuyển giao kết quả nghiên cứu với doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ; khuyến khích thành lập doanh nghiệp KH&CN; khuyến khích thành lập Quỹ Phát triển KH&CN; khuyến khích đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN trong CSGDĐH. Khuyến khích, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho CSGDĐH định hướng nghiên cứu, phục vụ nhóm nghiên cứu mạnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP