(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma tuý.

Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy
Dự thảo Thông tư nêu rõ tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy bao gồm :

1- Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy.

2- Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về mặt thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng, biểu hiện bằng ít nhất một trong các dấu hiệu: a) Chất ma tuý thường được sử dụng với khối lượng lớn hơn và trong thời gian dài hơn dự định; b) Sự thèm muốn dai dẳng hoặc những nỗ lực không thành để giảm hoặc kiểm soát việc sử dụng chất ma tuý.

3- Có trạng thái cai ma tuý khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy, biểu hiện bằng các triệu chứng sau: a) Trạng thái cai đặc trưng cho chất ma tuý: Các dấu hiệu, triệu chứng của trạng thái cai các chất dạng thuốc phiện; các chất kích thần; các chất dạng amphetamine, cocain hoặc các chất kích thần khác; cai cần sa…; b) Phải sử dụng chất ma tuý cùng loại hoặc chất tương tự với ý định làm giảm nhẹ hoặc tránh các triệu chứng cai.

4- Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy, biểu hiện bằng ít nhất một trong các dấu hiệu: Nhu cầu phải tăng đáng kể lượng ma tuý để đạt được các hiệu quả mong muốn hoặc gây ngộ độc; giảm đáng kể tác dụng với việc sử dụng tiếp tục cùng một khối lượng chất ma tuý.

5- Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma tuý biểu hiện bằng các dấu hiệu thay đổi nhiều các thú vui hoặc những mối quan tâm bị từ bỏ hoặc giảm sút do sử dụng chất ma tuý; phần lớn thời gian để tìm kiếm hay sử dụng chất ma tuý hoặc hồi phục khỏi tác động của chất ma tuý.

6- Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma tuý.

7- Người được chẩn đoán là tình trạng nghiện ma túy khi có ít nhất 3 trong 6 dấu hiệu quy định trên xảy ra đồng thời trong vòng ít nhất 1 tháng hoặc, nếu tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn 1 tháng thì cần lặp đi lặp lại đồng thời trong vòng 12 tháng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy; quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma tuý theo đề nghị của cơ quan công an.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Phan Hiển